تماس با ما
افزودن به علاقمندیها
RSS

 

   ایسنتاگرام instagram   lenzor لنزور:سرویس اشتراک عکس

Register

ورود کاربران

عضویت در سایت، نیاز به فعالسازی ندارد، و در مدّت چند ثانیه میتوانید عضو شوید. پست الكترونيك و ساير اطلاعات شخصي افراد محرمانه تلقي شده و در اختيار هيچ كسي قرار نخواهد گرفت. اخبار مهم از تازه های سایت به اعضای سایت ارسال گردد.مجموعه ۳- گالری عکسهای استاد- عکس شماره ۱۲ تا ۶۵) چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ، 28 بهمن 1388 ، 15:14

لطفاً عکسها را فشار دهید تا تصویر بزرگتر را ببینید:

 

 

 12- Yoga,Techniques stand flat on the head,M.R.Yahyaei,یوگا,تکنیک ایستادن روی سر صاف,استاد محمّد رضا یحیایی

عکس شماره ۱۲ = سال ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک ایستادن روی سر صاف) .

 

 13- Martial,Eagle flight technique,M.R.Yahyaei,رزمی,تکنیک پرواز عقاب,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۳ = ۱۳۷۳ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک پرواز عقاب ) .

 

14- Martial,Sai Samurai Guard technique double,M.R.Yahyaei,رزمی,تکنیک سای سامورایی دوبل,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۴ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک گارد سای سامورایی دوبل ) .

 

15- Martial,Technique Guard claw Tiger double,M.R.Yahyaei,هنر های رزمی,تکنیک گارد پنجه ببر دوبل,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۵ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک گارد پنجه ببر دوبل ) .

 

16- Martial,Open guard techniques snake,M.R.Yahyaei,هنرهای رزمی,تکنیک گارد باز مار,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۶ = ۱۳۷۲ – تهران ( پارک لاله ) – رزمی ( تکنیک گارد باز مار ) .

 

17- Martial,Technique Guard Tanfa double,M.R.Yahyaei,هنرهای رزمی,تکنیک گارد تانفا دوبل,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۷ = ۱۳۷۲ – تهران ( پارک لاله ) – رزمی ( تکنیک گارد تانفا دوبل ) .

 

18- Martial,Technique Guard snake and eagle,Chinese Boxing,M.R.Yahyaei,Kong Fu,هنرهای رزمی,تکنیک گارد مار و عقاب,بوکس چینی,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۸ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک گارد مار و عقاب –    بوکس چینی ) .

 

19- Martial,Double crab technique Guard,Chinese Boxing,M.R.Yahyaei,هنرهای رزمی, تکنیک گارد خرچنگ دوبل, بوکس چینی,استاد محمّد رضا یحیایی رزمی ( تکنیک گارد خرچنگ دوبل – بوکس چینی ) - کونگ فو

۱۹ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک گارد خرچنگ دوبل – بوکس چینی ) .

 

20- Yoga,Technique Peacock slant,power,M.R.Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس مایل, قدرتی,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۰ = ۱۳۷۶ – تهران ( کوه درکه ) – یوگا ( تکنیک طاووس مایل - قدرتی ) .

 

21- Yoga,Meditation techniques in 180-degree mode Open Foot,M.R.Yahyaei,یوگا,تکنیک مدیتیشن در حالت پاباز 180  درجه ای,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۱ =  ۱۳۷۳ – تهران ( کوه درکه ) – یوگا ( تکنیک مدیتیشن در حالت پاباز ۱۸۰  درجه ای ) .

 

22- Martial Arts,Technique Snake Cobra,Yoko-Gery,M.R.Yahyaei,رزمی,تکنیک مار کبرا, یوکوگری,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۲ = ۱۳۷۳ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک مار کبرا – یوکوگری ) .

 

23- Martial Arts,Technique Open Foot 180 degrees,top of tree,M.R.Yahyaei,هنر های رزمی,تکنیک پاباز 180 درجه,بالای درخت,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۳ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک پاباز ۱۸۰ درجه - بالای درخت ) .

 

24- Electronics Workshop,M.R.Yahyaei,کارگاه,الکترونیک,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۴ = ۱۳۷۹ – تهران ( منزل) – کارگاه الکترونیک .

 

25- Writing & Study,M R Yahyaei,اتاق مطالعه و نویسندگی,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۵ = ۱۳۷۹ – تهران ( منزل ) – اطاق کار ( نویسندگی ) .

 

26- Yoga,Peacock smooth technique,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس صاف,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۶ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک طاووس صاف ) .

 

27- Yoga,Technique Peacock collected,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس جمع شده,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۷ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک طاووس جمع شده ) .

 

28- Yoga,Technique Crow,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک کلاغ,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۸ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک کلاغ ) .

 

29- Yoga,Peacock technique opens,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس باز شده,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۹ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک طاووس باز شده ) .

 

30- Yoga,Listening techniques and knee,M R Yahayei,یوگا,تکنیک گوش و زانو,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۰ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک گوش و زانو ) .

 

31- Yoga,Dorna one foot technique,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک دُرنای یک پایی,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۱ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک دُرنای یک پایی ) .

 

32-meta physic,Mohammad reza yahyaei,متافیزیک,تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور,توسط نیروی چی,استاد محمد رضا یحیایی

۳۲ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – متافیزیک ( تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور - توسط نیروی چی ) .

 

33-meta physic,Mohammad reza yahyaei,متافیزیک,تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور, در مقابل اساتید هنرهای رزمی,توسط نیروی چی,استاد محمد رضا یحیایی 

۳۳ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – متافیزیک ( تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور - توسط نیروی چی – در مقابل اساتید هنرهای رزمی ) .

 

34- Hypnotism,Hypnosis,Technique Katalpsy,Magnetism,M R Yahayei,هیپنوتیزم,تکنیک کاتالپسی,مانیه تیزم,استاد محمّد رضا یحیایی  هیپنوتیزم ( تکنیک کاتالپسی – مانیه تیزم )

۳۴ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – هیپنوتیزم ( تکنیک کاتالپسی – مانیه تیزم ) .

 

35- A group of teachers and students in different fields martial arts, yoga and metaphysical,M R Yahyaei,جمعی از اساتید و شاگردان در رشته های مختلف هنرهای رزمی، یوگا و متافیزیک,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۵ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – یادگاری ( جمعی از اساتید و شاگردان در رشته های مختلف هنرهای رزمی ، یوگا و متافیزیک ) .

 

36- Martial Arts,Karate,Shito Ryu,Yoko-Tobi-Geri,M R Yahyaei,هنر های رزمی,کاراته,شیتو ریو,تکنیک یوکو توبی گری,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۶ = ۱۳۷۱ – شهر ری ( باشگاه مالک اشتر ) – رزمی ( تکنیک یوکو توبی گری ) .

 

37- Various certification areas Martial arts, medicine & etc,M R Yahyaei,گواهینامه های مختلف,در زمینه های هنرهای رزمی ، طب,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۷ = ۱۳۷۷ – تهران ( منزل مادری) – گواهینامه های مختلف در زمینه های: هنرهای رزمی ، طب و ... .

 

38- Martial Arts,Technique snake and eagle,Open Foot 180 degrees,M R Yahyaei,هنر های رزمی,تکنیک مار و عقاب,پاباز 180 درجه,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۸ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک مار و عقاب – پاباز ۱۸۰ درجه ) .

 

39- develop body,Pick figure,M R Yahyaei,گالری,عکس,تصویر,بدن سازی,پرورش اندام,فیگور کول,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۹ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – پرورش اندام ( فیگور کول ) .

 

40- Martial Arts,Technique Nanchakov double,180 degrees,Open Foot,Supreme Master M R Yahyaei,هنرهای رزمی,تکنیک نانچاکو دوبل, پاباز 180 درجه,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۰ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک نانچاکو دوبل –پا باز ۱۸۰ درجه ) .

 

41- Doctorian Martial Arts,Technique Morote Zuki - Jodan Mae Geri,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک موروتو زوکی,جودان مای گری,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۱ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک موروتو زوکی – جودان مای گری ) .

 

42- Doctorian Martial Arts,Technique Yoko-Tobi-Geri,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک یوکو توبی گری,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۲ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک یوکو توبی گری ) .

 

43- Doctorian Martial Arts,Bonkan,Empi Gedan,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی, بونکن,اِمپی گدان,شکستن اجسام سخت,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی  43--doctorian-martial-artsbonkanempi-gedan-s.jpg - 3.97 Kb

۴۳ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – داخل سنگر - رزمی ( تکنیک بونکن – اِمپی گدان ) .

 

44- Yoga,Comperhensive,Technique Bird italics,Supreme Master M R Yahyaei,یوگا,تکنیک پرنده کج, استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۴ = ۱۳۷۴ – تهران ( پارک شهرک آپادانا ) – یوگا ( تکنیک پرنده کج ) .

 

45- Doctorian Martial Arts,Technique Open Foot 180 degrees-between two trees,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک پا باز 180 درجه,مابین دو درخت,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۵ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک پاباز ۱۸۰ درجه – مابین دو درخت ) .

 

46- Doctorian Martial Arts,Technique Shuto Soto Uke,Open Foot 180 degrees,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک شوتو سوتو اوکه, پاباز 180 درجه,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۶ = ۱۳۷۲ – تهران ( پارک لاله ) – رزمی ( تکنیک شوتو سوتو اوکه – پاباز ۱۸۰ درجه).

 

47- Doctorian Martial Arts,Technique Morote Yoko Zuki – Yoko Mae Tobi Geri,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,موروتو یوکو زوکی,یوکو مای توبی گری,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۷ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک موروتو یوکو زوکی – یوکو مای توبی گری ) .

 

48- Marial Arts,Technique Sai Samurai double - Eagle Summit,Supreme Master,M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک سای سامورایی دوبل, نشست عقاب,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۴۸ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک سای سامورایی دوبل – نشست عقاب ) .

 

49- Martial Arts,Technique Sanchakov,Sai Samurai double,Open Foot 180 degrees,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی, سانچاکو,سای سامورایی دوبل, پا باز 180 درجه,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۴۹ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک سانچاکو – سای سامورایی دوبل – پاباز ۱۸۰ درجه ) .

 

50- Yoga,Comperhensive,Technique rowboat power,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,یوگا,تکنیک قایق پارویی قدرتی, استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۰ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک قایق پارویی قدرتی ) .

 

51- Martial Arts,technique Yoko Mae Tobi Geri,Morote Teisho Gedan,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک یوکو مای توبی گری, موروتو تیشو گدان,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۱ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک یوکو مای توبی گری – موروتو تیشو گدان ) .

 

52- Climbing in the snow,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کوهنوردی,در برف,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۲ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – کوهنوردی در برف .

 

53- Workshop Turning,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahayei,کارگاه ترشکاری,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۳ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه ترشکاری ( صنایع دریایی –اسکله شهید باهنر ) .

 

54- Carpentry workshop,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کارگاه نجاری,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۴ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه نجاری ( صنایع دریایی – اسکله شهید باهنر ) .

 

55- Welding workshop,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کارگاه جوشکاری, جوش کاری,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۵ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه جوشکاری ( صنایع دریایی – اسکله شهید باهنر ) .

 

56- Electronics and Telecommunication Workshop Marine,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کارگاه الکترونیک و مخابرات دریایی,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۶ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه الکترونیک و مخابرات دریایی  (صنایع دریایی– اسکله شهید باهنر ).

 

57- diver Clothing,swim,wharf,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,لباس غواصی,اسکله,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۷ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – لباس غواصی ( اسکله شهید باهنر ) .

 

58- diver,swim,wharf,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,غواصی,اسکله,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

 

۵۸ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – لباس غواصی ( اسکله شهید باهنر ) .

 

انرژی درمانی از طریق سوزن طب سوزنی- استاد محمدرضا یحیایی 

عکس شماره ۵۹ = سال ۱۳۷۸شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده )- انرژی درمانی میگرن از طریق سوزن طب سوزنی.

 

 

انرژی درمانی از طریق سوزن طب سوزنی- استاد محمدرضا یحیایی

عکس شماره ۶۰ = سال ۱۳۷۸شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده )- انرژی درمانی میگرن از طریق سوزن طب سوزنی.

 

 

عکس شماره ۶۱ = سال ۱۳۶۷- بندرعباس ( خلیج فارس )

 

عکس شماره ۶۲ = سال ۱۳۷۴ -  ژیمناستیک – دار حلقه.

 

عکس شماره ۶۳ = سال ۱۳۷۸ - انرژی گرفتن از آبشار.

 

 

عکس شماره ۶۴ = سال ۱۳۷۸ - انرژی گرفتن از آبشار.

 

 

عکس شماره ۶۵ = سال ۱۳۷۸ - انرژی گرفتن از انرژی‌های آسمان و طبیعت.

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 01:29
 

جدیدترین به روز شده ها

 

قسمت شاخه های 16گانه علوم، سایت در صفحه اصلی هرروز یا هر چند روز یکبار به روز میشود.

دانلود فیلمتورق کتابها 1397.06.23 

   مقالات شاگردان 1397.06.12

پاسخ پرسشها   1397.06.07

  عکس نوشته آموزنده 1397.06.03

 خبرگزاری کتاب- کتاب آیین رزم جامع 1397.04.19

 خبرگزاری کتاب (ایبنا) - کتاب درمان جامع بیماریهای کلیه، مثانه، پروستات 1397.03.29

سخنان حکمت آموز جامع  1397.03.26

عکسهای استاد 1396.12.14

  خبر خبرگزاری قرآن: کتاب آنچه از امام موسی صدر آموختم 1396.11.16

خبر خبرگزاری کتاب درباره چاپ بصیرتهای نُه‌گانه 1396.10.05

فهرست جدید کتابهای نوشته شده از 18 تا 24. 1396.04.20

دو کتاب که پیش‌نیاز مطالعه تمام کتابها هستند، کدامند؟ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

«ئی‌چینگ»و اساتیدهنرهای‌رزمی (۱۳۹۳/۰۲/۱۰).

نشانی های ورودی سایت

www.mry14mn.com

www.mry14mn.net

www.mry14mn.ir

 

پیوندهای مرجع

  ماساز آقایان , قابل توجه بیماران ، درمانجویان، و ناتوانان حرکتی

وب‌سایت ماساژ جامع 

 

 شرکت  پرتو سیستم جامع

جدیدترین کتاب استاد

«بصیرت‌های نُه‌گانه: اسرار 9 کشف‌وشهود» و «آنچه از امام موسی صدر آموختم»، چاپ شد و

«ئی‌چینگ جامع» در مرحله مجوز.  بیشتر بدانید...

 

 ایسنتاگرام instagram  نشانی اینستاگرام استاد

  [email protected]_m.r.yahyaei

 

استیکر تلگرام - نهج الجامع - بخش دوم 1395.07.19 

استیکر تلگرام - نهج الجامع - بخش اول1395.07.19  

جدیدترین مقالات

 

مقاله خواص و دستور تهیه ماءالجُبن (آب پینر یا آب ماست)  (مقالات استاد). (1395/06/08).

توجه: خبر جدید موجودی کتابها

درحال‌حاضر یک‌عدد پوستر ماساژ درمانی، و ۱۲کتاب موجود است. برای خرید، به فروش کتاب مراجعه بفرمایید.

Home نهج الجامع: سخنان حکمت‌آموز

قانون کپی برداری: استفاده از مطالب این سایت، فقط با ذکر منبع (نام و نشانی سایت) مجاز است.

این سایت، علمی، کاملاً شخصی، مستقل، و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده؛ و عاری از هرگونه «مطالب سیاسی، و یا غیر اخلاقی» می باشد. 

Copyright © 2019. استاد محمّدرضا یحیایی-علوم:روحی,ماوراءالطبيعه,متافيزيک,هنرهای رزمی,چی کنگ,يوگا,طب,عرفان,ذن,مدیتیشن,هیپنوتیزم- استاد محمد رضا یحیایی. Designed by yektaserver.net