یوگای جامع؛ و تعداد چاکرا ها چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه ، 4 آذر 1395 ، 12:17

 یوگا جامع

یوگای جامع را استاد محمدرضا یحیایی بر اساس «تز جامع» خود  ابداع کردند.

« یوگا » تنها مجموعه‌ای از حرکات جسمی (آسانا) نیست، بلکه مجموعه‌ای از تکنیکها، مهارتها و علوم جسمی، ذهنی و روحی است؛ و اساتید و مربیان یوگا و مخصوصاً اساتید و مربیان هنرهای رزمی باید علاوه بر تسلط به یکسری از مهارتها در زمینة تکنیکهای جسمی، به سایر علوم مرتبط که شامل:

 1- هاتا یوگا  2- راجا یوگا  3- آشتانگا یوگا  4- دهیانا یوگا  5- مانترا یوگا  6- لایا یوگا  7- کندالینی یوگا  8- کارما یوگا  9- تانترا یوگا  10- کِریا یوگا  11- گیانا یوگا  12- یانترا یوگا  13- بکتی یوگا  14- یحیا یوگا،

 می‌باشد نیز تسلط داشته باشند تا به مقام یک استاد جامع در «طریقت یوگای جامع» و یا یک استاد در «طریقت هنرهای رزمی جامع» نایل شوند.

 

تفاوت یوگای جامع با یوگای هندی ۱۰% بوده و مطالب تحریف شده و غیراصلی از یوگای هندی حذف شده و مطالبی به آن بر اساس تز جامع و تجربیات استاد, افزوده شده است. و روش چهاردهم هم به سیزده روش هندی, اضافه شده است.

 

 

چاکرا (مراکز انرژی بدن، گردونه انرژی) در یوگا

 

در یوگا، چاکراهای فرعی زیادی داریم.

سه تا از چاکراها اصلی ترند که در هنرهای رزمی هم کاربرد دارند (تانتین بالا، تانتین وسط، تانتین پایین).

 

هفت تا از چاکراها اصلی هستند.

(کندالینی، تانتین وسط، شبکه خورشیدی، قلب، گلو، چشم سوم، تاج سر)

 

بیست و یکی از چاکراها, فرعی هستند. (داخل چشم، کف دست و پا، پیشانی، پشت سر, گیجگاه, و...) نقاط وضو.

 

بقیه چاکراهای خیلی فرعی (نقاط طب سوزنی - کانالهای ارتباطی در طب سوزنی) هستند.

 

برای کسب آگاهی بیشتر لطفا به کتاب: « یوگا در هفت مرحله از مبتدی تا عالی»، نوشته: «استاد محمدرضا یحیایی»، چاپ۱۳۷۹، مراجعه بفرمایید؛ یا در کلاسهای خصوصی مقدماتی یوگا جامع، استاد یحیایی، شرکت بفرمائید.

 موفق باشید.