داستان ذن: آرامش در هیاهو چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه ، 7 شهریور 1396 ، 13:53

 داستان ذن 

آرامش در هیاهو

 

حاکمي اعلام کرد به هنرمندي که بتواند آرامش را در يک تابلو نقاشي بياورد، جايزه اي نفيس خواهد داد.

حاکم از ميان تابلوهای هنرمندان دو تابلو را پسنديد.

اولي نقاشي يک درياچه آرام بود. هرکس اين نقاشي را ميديد حتما آرامش را در آن مي يافت.

در دومي کوههايي بود ناهموار.

از کنار کوه آبشاري به پايين ميريخت، در اين نقاشي اصلا آرامش ديده نميشد.

 اما حاکم با دقت نگاه کرد و پشت آبشار خروشان، لابلای بوته ای پرنده اي لانه کرده و با آرامش نشسته بود.

حاکم نقاشي دوم را انتخاب کرد و گفت:

آرامش بمعناي آن نيست که مشکلي وجود نداشته باشد، يا کار سختي پيش رو نباشد، آرامش يعني در ميان صدا، مشکل و کار سخت، دلي آرام وجود داشته باشد...

گردآورنده: مدیر سایت از اینترنت.

کسب اطلاعات بیشتر: داستان «غیرفعالِ فعال» و داستانهای دیگر از کتاب #داستانهای_حکمت_آموز_جامع (#ذن جامع) (جلد1)، نویسنده: استاد محمدرضا یحیایی.