تماس با ما
افزودن به علاقمندیها
RSS

کانال تلگرام استاد محمدرضا یحیایی ایسنتاگرام instagram lenzor لنزور:سرویس اشتراک عکس twitter

Register

ورود کاربران

عضویت در سایت، نیاز به فعالسازی ندارد، و در مدّت چند ثانیه میتوانید عضو شوید. پست الكترونيك و ساير اطلاعات شخصي افراد محرمانه تلقي شده و در اختيار هيچ كسي قرار نخواهد گرفت. اخبار مهم از تازه های سایت به اعضای سایت ارسال گردد.مجموعه ۳- گالری عکسهای استاد- عکس شماره ۱۲ تا ۶۵) چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ، 28 بهمن 1388 ، 15:14

لطفاً عکسها را فشار دهید تا تصویر بزرگتر را ببینید:

 

 

 12- Yoga,Techniques stand flat on the head,M.R.Yahyaei,یوگا,تکنیک ایستادن روی سر صاف,استاد محمّد رضا یحیایی

عکس شماره ۱۲ = سال ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک ایستادن روی سر صاف) .

 

 13- Martial,Eagle flight technique,M.R.Yahyaei,رزمی,تکنیک پرواز عقاب,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۳ = ۱۳۷۳ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک پرواز عقاب ) .

 

14- Martial,Sai Samurai Guard technique double,M.R.Yahyaei,رزمی,تکنیک سای سامورایی دوبل,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۴ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک گارد سای سامورایی دوبل ) .

 

15- Martial,Technique Guard claw Tiger double,M.R.Yahyaei,هنر های رزمی,تکنیک گارد پنجه ببر دوبل,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۵ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک گارد پنجه ببر دوبل ) .

 

16- Martial,Open guard techniques snake,M.R.Yahyaei,هنرهای رزمی,تکنیک گارد باز مار,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۶ = ۱۳۷۲ – تهران ( پارک لاله ) – رزمی ( تکنیک گارد باز مار ) .

 

17- Martial,Technique Guard Tanfa double,M.R.Yahyaei,هنرهای رزمی,تکنیک گارد تانفا دوبل,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۷ = ۱۳۷۲ – تهران ( پارک لاله ) – رزمی ( تکنیک گارد تانفا دوبل ) .

 

18- Martial,Technique Guard snake and eagle,Chinese Boxing,M.R.Yahyaei,Kong Fu,هنرهای رزمی,تکنیک گارد مار و عقاب,بوکس چینی,استاد محمّد رضا یحیایی

۱۸ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک گارد مار و عقاب –    بوکس چینی ) .

 

19- Martial,Double crab technique Guard,Chinese Boxing,M.R.Yahyaei,هنرهای رزمی, تکنیک گارد خرچنگ دوبل, بوکس چینی,استاد محمّد رضا یحیایی رزمی ( تکنیک گارد خرچنگ دوبل – بوکس چینی ) - کونگ فو

۱۹ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک گارد خرچنگ دوبل – بوکس چینی ) .

 

20- Yoga,Technique Peacock slant,power,M.R.Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس مایل, قدرتی,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۰ = ۱۳۷۶ – تهران ( کوه درکه ) – یوگا ( تکنیک طاووس مایل - قدرتی ) .

 

21- Yoga,Meditation techniques in 180-degree mode Open Foot,M.R.Yahyaei,یوگا,تکنیک مدیتیشن در حالت پاباز 180  درجه ای,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۱ =  ۱۳۷۳ – تهران ( کوه درکه ) – یوگا ( تکنیک مدیتیشن در حالت پاباز ۱۸۰  درجه ای ) .

 

22- Martial Arts,Technique Snake Cobra,Yoko-Gery,M.R.Yahyaei,رزمی,تکنیک مار کبرا, یوکوگری,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۲ = ۱۳۷۳ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک مار کبرا – یوکوگری ) .

 

23- Martial Arts,Technique Open Foot 180 degrees,top of tree,M.R.Yahyaei,هنر های رزمی,تکنیک پاباز 180 درجه,بالای درخت,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۳ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک پاباز ۱۸۰ درجه - بالای درخت ) .

 

24- Electronics Workshop,M.R.Yahyaei,کارگاه,الکترونیک,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۴ = ۱۳۷۹ – تهران ( منزل) – کارگاه الکترونیک .

 

25- Writing & Study,M R Yahyaei,اتاق مطالعه و نویسندگی,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۵ = ۱۳۷۹ – تهران ( منزل ) – اطاق کار ( نویسندگی ) .

 

26- Yoga,Peacock smooth technique,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس صاف,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۶ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک طاووس صاف ) .

 

27- Yoga,Technique Peacock collected,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس جمع شده,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۷ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک طاووس جمع شده ) .

 

28- Yoga,Technique Crow,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک کلاغ,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۸ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک کلاغ ) .

 

29- Yoga,Peacock technique opens,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک طاووس باز شده,استاد محمّد رضا یحیایی

۲۹ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک طاووس باز شده ) .

 

30- Yoga,Listening techniques and knee,M R Yahayei,یوگا,تکنیک گوش و زانو,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۰ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک گوش و زانو ) .

 

31- Yoga,Dorna one foot technique,M R Yahyaei,یوگا,تکنیک دُرنای یک پایی,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۱ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک دُرنای یک پایی ) .

 

32-meta physic,Mohammad reza yahyaei,متافیزیک,تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور,توسط نیروی چی,استاد محمد رضا یحیایی

۳۲ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – متافیزیک ( تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور - توسط نیروی چی ) .

 

33-meta physic,Mohammad reza yahyaei,متافیزیک,تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور, در مقابل اساتید هنرهای رزمی,توسط نیروی چی,استاد محمد رضا یحیایی 

۳۳ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – متافیزیک ( تکنیک تغییر دادن مسیر قطب نما از راه دور - توسط نیروی چی – در مقابل اساتید هنرهای رزمی ) .

 

34- Hypnotism,Hypnosis,Technique Katalpsy,Magnetism,M R Yahayei,هیپنوتیزم,تکنیک کاتالپسی,مانیه تیزم,استاد محمّد رضا یحیایی  هیپنوتیزم ( تکنیک کاتالپسی – مانیه تیزم )

۳۴ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – هیپنوتیزم ( تکنیک کاتالپسی – مانیه تیزم ) .

 

35- A group of teachers and students in different fields martial arts, yoga and metaphysical,M R Yahyaei,جمعی از اساتید و شاگردان در رشته های مختلف هنرهای رزمی، یوگا و متافیزیک,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۵ = ۱۳۷۸ – شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده ) – یادگاری ( جمعی از اساتید و شاگردان در رشته های مختلف هنرهای رزمی ، یوگا و متافیزیک ) .

 

36- Martial Arts,Karate,Shito Ryu,Yoko-Tobi-Geri,M R Yahyaei,هنر های رزمی,کاراته,شیتو ریو,تکنیک یوکو توبی گری,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۶ = ۱۳۷۱ – شهر ری ( باشگاه مالک اشتر ) – رزمی ( تکنیک یوکو توبی گری ) .

 

37- Various certification areas Martial arts, medicine & etc,M R Yahyaei,گواهینامه های مختلف,در زمینه های هنرهای رزمی ، طب,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۷ = ۱۳۷۷ – تهران ( منزل مادری) – گواهینامه های مختلف در زمینه های: هنرهای رزمی ، طب و ... .

 

38- Martial Arts,Technique snake and eagle,Open Foot 180 degrees,M R Yahyaei,هنر های رزمی,تکنیک مار و عقاب,پاباز 180 درجه,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۸ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک مار و عقاب – پاباز ۱۸۰ درجه ) .

 

39- develop body,Pick figure,M R Yahyaei,گالری,عکس,تصویر,بدن سازی,پرورش اندام,فیگور کول,استاد محمّد رضا یحیایی

۳۹ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – پرورش اندام ( فیگور کول ) .

 

40- Martial Arts,Technique Nanchakov double,180 degrees,Open Foot,Supreme Master M R Yahyaei,هنرهای رزمی,تکنیک نانچاکو دوبل, پاباز 180 درجه,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۰ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – رزمی ( تکنیک نانچاکو دوبل –پا باز ۱۸۰ درجه ) .

 

41- Doctorian Martial Arts,Technique Morote Zuki - Jodan Mae Geri,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک موروتو زوکی,جودان مای گری,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۱ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک موروتو زوکی – جودان مای گری ) .

 

42- Doctorian Martial Arts,Technique Yoko-Tobi-Geri,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک یوکو توبی گری,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۲ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک یوکو توبی گری ) .

 

43- Doctorian Martial Arts,Bonkan,Empi Gedan,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی, بونکن,اِمپی گدان,شکستن اجسام سخت,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی  43--doctorian-martial-artsbonkanempi-gedan-s.jpg - 3.97 Kb

۴۳ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – داخل سنگر - رزمی ( تکنیک بونکن – اِمپی گدان ) .

 

44- Yoga,Comperhensive,Technique Bird italics,Supreme Master M R Yahyaei,یوگا,تکنیک پرنده کج, استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۴ = ۱۳۷۴ – تهران ( پارک شهرک آپادانا ) – یوگا ( تکنیک پرنده کج ) .

 

45- Doctorian Martial Arts,Technique Open Foot 180 degrees-between two trees,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک پا باز 180 درجه,مابین دو درخت,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۵ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک پاباز ۱۸۰ درجه – مابین دو درخت ) .

 

46- Doctorian Martial Arts,Technique Shuto Soto Uke,Open Foot 180 degrees,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک شوتو سوتو اوکه, پاباز 180 درجه,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۶ = ۱۳۷۲ – تهران ( پارک لاله ) – رزمی ( تکنیک شوتو سوتو اوکه – پاباز ۱۸۰ درجه).

 

47- Doctorian Martial Arts,Technique Morote Yoko Zuki – Yoko Mae Tobi Geri,Supreme Master M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,موروتو یوکو زوکی,یوکو مای توبی گری,استاد اعظم محمّد رضا یحیایی

۴۷ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – رزمی ( تکنیک موروتو یوکو زوکی – یوکو مای توبی گری ) .

 

48- Marial Arts,Technique Sai Samurai double - Eagle Summit,Supreme Master,M R Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک سای سامورایی دوبل, نشست عقاب,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۴۸ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک سای سامورایی دوبل – نشست عقاب ) .

 

49- Martial Arts,Technique Sanchakov,Sai Samurai double,Open Foot 180 degrees,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی, سانچاکو,سای سامورایی دوبل, پا باز 180 درجه,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۴۹ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک سانچاکو – سای سامورایی دوبل – پاباز ۱۸۰ درجه ) .

 

50- Yoga,Comperhensive,Technique rowboat power,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,یوگا,تکنیک قایق پارویی قدرتی, استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۰ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – یوگا ( تکنیک قایق پارویی قدرتی ) .

 

51- Martial Arts,technique Yoko Mae Tobi Geri,Morote Teisho Gedan,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,طریقت هنرهای رزمی,تکنیک یوکو مای توبی گری, موروتو تیشو گدان,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۱ = ۱۳۷۳ – تهران ( پارک شهید رجایی ) – رزمی ( تکنیک یوکو مای توبی گری – موروتو تیشو گدان ) .

 

52- Climbing in the snow,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کوهنوردی,در برف,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۲ = ۱۳۷۰ – تهران ( کوه درکه ) – کوهنوردی در برف .

 

53- Workshop Turning,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahayei,کارگاه ترشکاری,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۳ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه ترشکاری ( صنایع دریایی –اسکله شهید باهنر ) .

 

54- Carpentry workshop,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کارگاه نجاری,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۴ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه نجاری ( صنایع دریایی – اسکله شهید باهنر ) .

 

55- Welding workshop,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کارگاه جوشکاری, جوش کاری,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۵ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه جوشکاری ( صنایع دریایی – اسکله شهید باهنر ) .

 

56- Electronics and Telecommunication Workshop Marine,Maritime,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,کارگاه الکترونیک و مخابرات دریایی,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۶ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – کارگاه الکترونیک و مخابرات دریایی  (صنایع دریایی– اسکله شهید باهنر ).

 

57- diver Clothing,swim,wharf,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,لباس غواصی,اسکله,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

۵۷ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – لباس غواصی ( اسکله شهید باهنر ) .

 

58- diver,swim,wharf,Supreme Master,Mohammad Reza Yahyaei,غواصی,اسکله,صنایع دریایی,استاد اعظم,محمّد رضا یحیایی

 

۵۸ = ۱۳۶۸ – بندرعباس ( خلیج فارس ) – لباس غواصی ( اسکله شهید باهنر ) .

 

انرژی درمانی از طریق سوزن طب سوزنی- استاد محمدرضا یحیایی 

عکس شماره ۵۹ = سال ۱۳۷۸شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده )- انرژی درمانی میگرن از طریق سوزن طب سوزنی.

 

 

انرژی درمانی از طریق سوزن طب سوزنی- استاد محمدرضا یحیایی

عکس شماره ۶۰ = سال ۱۳۷۸شهر ری ( باشگاه بی بی زبیده )- انرژی درمانی میگرن از طریق سوزن طب سوزنی.

 

 

عکس شماره ۶۱ = سال ۱۳۶۷- بندرعباس ( خلیج فارس )

 

عکس شماره ۶۲ = سال ۱۳۷۴ -  ژیمناستیک – دار حلقه.

 

عکس شماره ۶۳ = سال ۱۳۷۸ - انرژی گرفتن از آبشار.

 

 

عکس شماره ۶۴ = سال ۱۳۷۸ - انرژی گرفتن از آبشار.

 

 

عکس شماره ۶۵ = سال ۱۳۷۸ - انرژی گرفتن از انرژی‌های آسمان و طبیعت.

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 01:29
 

نشانی های ورودی سایت

www.mry14mn.com

www.mry14mn.net

www.mry14mn.ir

 

پیوندهای مرجع

  ماساز آقایان , قابل توجه بیماران ، درمانجویان، و ناتوانان حرکتی

وب‌سایت ماساژ جامع 

 

 شرکت  پرتو سیستم جامع

جدیدترین کتاب استاد

«آیین رزم جامع»، «درمان جامع بیماریهای کلیه مثانه پروستات» و «ماساژدرمانی یومی‌هوتراپی»، چاپ شد و

«ئی‌چینگ جامع» در مرحله مجوز. بیشتر بدانید...

ایسنتاگرام instagram نشانی اینستاگرام استاد

[email protected]_m.r.yahyaei

 

استیکر تلگرام - نهج الجامع - بخش دوم 1395.07.19

استیکر تلگرام - نهج الجامع - بخش اول. 1395.07.19

جدیدترین مقالات

 

مقاله خواص و دستور تهیه ماءالجُبن (آب پینر یا آب ماست)  (مقالات استاد). (1395/06/08).

توجه: خبر جدید موجودی کتابها

درحال‌حاضر 14کتاب موجود است. برای خرید، به فروش کتاب مراجعه بفرمایید.

Home نهج الجامع: سخنان حکمت‌آموز

قانون کپی برداری: استفاده از مطالب این سایت، فقط با ذکر منبع (نام و نشانی سایت) مجاز است.

این سایت، علمی، کاملاً شخصی، مستقل، و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده؛ و عاری از هرگونه «مطالب سیاسی، و یا غیر اخلاقی» می باشد. 

Copyright © 2019. استاد محمّدرضا یحیایی-علوم:روحی,ماوراءالطبيعه,متافيزيک,هنرهای رزمی,چی کنگ,يوگا,طب,عرفان,ذن,مدیتیشن,هیپنوتیزم- استاد محمد رضا یحیایی. Designed by yektaserver.net